Klachtenregeling

Met ingang van 2017 horen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ook Roots Holistic Therapy voldoet aan deze eisen.


Heeft u een klacht over Roots Holistic Therapy dan kunt u die schriftelijk melden via info@rootsholistictherapy.com Ik streef ernaar samen tot een goede oplossing te komen. Mocht dat niet gewenst zijn dan kunt u contact opnemen met NIBIG, waarbij mijn praktijk is aangesloten onder nummer 730122. U kunt dan gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.


Geschilleninstantie

Mocht bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet leiden tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke, en door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstantie. Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking te komen.


Meer informatie vindt u op www.nibig.nl. Heeft u een klacht dan kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl, zij informeren u over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

nl_NLNL